Asystent Komornik Online

Asystent Komornik Online jest programem wspomagającym pracę kancelarii komorniczej dostępnym dla abonentów serwisu Komornik Online.

Czym jest Asystent Komornik Online?

Asystent Komornik Online jest programem wspomagającym pracę kancelarii komorniczych, będących abonentami serwisu Komornik Online. Każda z kancelarii otrzymuje klucze licencyjne do programu w ramach subskrypcji serwisu Komornik Online.

Program dostępny lokalnie

Program Asystent Komornik Online instalowany jest lokalnie na komputerach w kancelarii komorniczej i niedostępny poza kancelarią. Dane przechowywane są na serwerze kancelarii komorniczej.

Harmonogram spłat dłużników

Prosta i skuteczna weryfikacja harmonogramów deklarowanych spłat dłużnika z możliwością importowania deklaracji z programów komorniczych i nadzorowania regularności spłat.

Digitalizacja akt

Digitalizacja oraz podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym akt sprawy z możliwości wyeksportowania podpisanych dokumentów jako jeden plik PDF lub pojedynczo każdej z pozycji.

Wysyłka SMS

Wysyłanie wiadomości SMS na numery telefonów dłużników pobierane bezpośrednio z bazy programu kancelaryjnego. Moduł można połączyć z weryfikacją harmonogramów spłat dłużników. Dostęp do bramki SMS nie wiąże się z koniecznością podpisywania umowy z operatorem zewnętrznym.

Raport dłużników 760(1) KPC

Obsługa wniosków wierzycieli dotyczących zapytań o dłużnika w trybie art. 760(1) KPC. Odpowiedzi generowane są automatycznie z możliwością edycji przed wysłaniem raportu. Wierzyciele mają możliwość zlecania oraz odbierania raportów poprzez konto w serwisie Komornik Online.

Wymiana dokumentów z uczestnikami

Program umożliwia korzystanie z modułu wymiany dokumentów oferowanego przez serwis Komornik Online, czyli wysyłania oraz odbierania dokumentów, a także automatycznego importu odebranych dokumentów oraz zwrotek do programu komorniczego.

Cennik wysyłki SMS

500 SMS-ów

50 zł + VATmiesięcznie


SMS-ów w abonamencie

500

Koszt SMS-a

0,10 zł

Koszt SMS-a dodatkowego

0,10 zł

Polecamy
1000 SMS-ów

70 zł + VATmiesięcznie


SMS-ów w abonamencie

1000

Koszt SMS-a

0,07 zł

Koszt SMS-a dodatkowego

0,10 zł

2000 SMS-ów

120 zł + VATmiesięcznie


SMS-ów w abonamencie

2000

Koszt SMS-a

0,06 zł

Koszt SMS-a dodatkowego

0,10 zł

Szkolenia i filmy instruktażowe

Oferujemy darmowe szkolenia z zakresu obsługi programu Asystent Komornik Online

Zobacz listę szkoleń

Na platformie YouTube dostępne są filmy instruktażowe z obsługi programu Asystent Komornik Online

Filmy instruktażowe

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu
Asystent Komornik Online

Q.
Czy potrzebuję dodatkowych ustawień na serwerze kancelaryjnym?
Tak. Przed konfiguracją programu Asystent Komornik Online, na serwerze kancelaryjnym należy przeprowadzić następujące działania:
Q.
Gdzie mogę znaleźć klucze licencyjne?
Każda z kancelarii otrzymuje klucze licencyjne do programu w ramach subskrypcji serwisu Komornik Online.
Q.
Jakich danych potrzebuję do zalogowania w programie Asystent Komornik Online?
Z programu Asystent Komornik Online korzystać mogą kancelarie komornicze subskrybujące serwis Komornik Online.
Q.
Czy w celu korzystania z wysyłki SMS muszę podpisać umowę z zewnętrznym operatorem?
Nie. Umowa na korzystanie z wysyłki SMS zawierana jest pomiędzy administratorem serwisu Komornik Online a kancelarią komorniczą.

Pobierz najnowszą wersję programu

Asystent Komornik Online

Pobierz instalator

Program Asystent Komornik Online dostępny jest dla systemów 64 bit